Disclaimer

Deze website is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hierbij zijn diverse organisaties en beroepsverenigingen nauw betrokken geweest. 
Deze website valt onder het beheer van het College Perinatale Zorg (CPZ). De teksten worden regelmatig geactualiseerd door het Erfocentrum.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal
De informatie en het materiaal op strakszwangerworden.nl mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar wilt u dan altijd de bron vermelden. De informatie is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.