Meer weten?

Over de meeste onderwerpen vind je informatie op deze site (zie de onderwerpen links op deze pagina). Je kunt ook de meest gestelde vragen bekijken.

Heb je nog een algemene vraag? Mail ons dan op cpz@collegepz.nl.

Heb je een persoonlijke vraag? Leg deze dan voor aan je huisarts,
verloskundige of gynaecoloog.

Ben je al zwanger? Lees welke zorg je kunt verwachten.