Over ons

De website www.strakszwangerworden.nl wordt beheerd door het College Perinatale Zorg. Deze website is in 2012 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsverenigingen (zie hieronder). In 2016 heeft het CPZ het beheer van deze website overgenomen van het RIVM. De teksten worden regelmatig geactualiseerd in afstemming met de verschillende partijen in en rond de geboortezorg.

Betrokken organisaties (in willekeurige volgorde)

KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is de beroepsorganisatie van verloskundigen.

NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is de beroepsorganisatie van gynaecologen.

NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGDen. De GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft als taak het beschermen, bewaken en bevorderen van (volks)gezondheid.

Erfocentrum

Het Erfocentrum is het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid en geeft begrijpelijke, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde voorlichting over erfelijke ziektes en aanverwante onderwerpen.

College Perinatale Zorg

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een netwerkorganisatie waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken. Samen met de geboortezorgpartijen werkt het CPZ aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

ErasmusMC

Het ErasmusMC is projectleider van ‘Healthy Pregnancy 4 All’

Pharos

Pharos is het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

RIVM Centrum Gezond Leven

Het RIVM Centrum Gezond Leven versterkt samen met partners samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering. Denk hierbij aan het stimuleren van gezond gedrag op school, op het werk en in de eigen woonplaats.

Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce is een samenwerking tussen zorgprofessionals uit alle beroepsgroepen in de geboortezorg. Deze zorgprofessionals slaan de handen ineen om (aanstaande) ouders te helpen om te stoppen met roken of rookvrij te blijven.

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. De verworven kennis wordt toegepast in de praktijk van professionals in de GGZ.

SOA Aids Nederland

Soa Aids Nederland werkt aan het tegengaan van de verspreiding van hiv en andere soa.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor meer kindgerichte zorg waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de kinderen zelf en hun ouders.

KNMP

De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. 

VSOP

De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 70 lidorganisaties, de meeste voor aandoeningen met een zeldzaam, genetisch en/of aangeboren karakter.

NCJ

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland.

NCvB

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.

NJI

Nederlands Jeugdinstituut

Rutgers

Rutgers is het Kenniscentrum seksualiteit.

STAP

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) is een landelijk kennisinstituut voor alcoholbeleid.

VKGN

De Vereniging Klinische Genetica Nederland is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica bezighouden.

NISB

Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging is het kennisinstituut dat een vitale samenleving nastreeft, waarin iedereen actief is.
Miv. 1 januari 2016 is het NISB onderdeel van het Kenniscentrum Sport.

NVAB

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen.