Privacyreglement en cookieverklaring

Via de website strakszwangerworden.nl wordt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
De verwerking van persoonsgegevens is aan strikte regelgeving gebonden. Deze website wordt gefaciliteerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Het CPZ hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en houdt zich aan de vigerende privacy wet- en regelgeving. Per 25 mei 2018 geldt de Europese verordening betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG).    

In dit privacy reglement hebben wij vastgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelbinding:
Uitgangspunt is dat verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (doelbinding, AVG art. 5 lid 1 sub b). Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (minimale gegevensverwerking, AVG  art 5 lid 1 sub c).

Persoonsgegevens die wij verwerken op strakszwangerworden.nl

Bovenstaande worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijn:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of dat wettelijk is vereist.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden
Het CPZ verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Cookieverklaring: strakszwangerworden.nl

Wat zijn cookies?
Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we ‘cookies’.

Wat doen cookies?
Er zijn 3 typen cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Bijvoorbeeld een cookie voor het uitlezen van uw browserinstellingen zodat deze website zo optimaal mogelijk op uw scherm geprojecteerd wordt.Strakszwangerworden.nl maakt gebruik van deze zogenaamde functionele cookies.
 2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
  Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.

  Strakszwangerworden.nl maakt gebruik van Google Analytics. Er worden anonieme statistieken ontwikkeld over bezoeken aan deze website. Wij houden ons bij de verwerking aan de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).
 3. Cookies van websites van derden
  Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om extra’s: bijvoorbeeld de mogelijkheid om iets door te twitteren, liken of door het bekijken van een filmpje. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

  Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om informatie te delen via Facebook, Twitter of Linkedin zetten die website een cookie op uw computer. Dat geldt ook voor het bekijken van een video via Youtube of Vimeo. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Heeft u bezwaar tegen cookies?
Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl. Voor professionals: Nationaal Cyber Security Centrum.

Meer informatie en klachtmogelijkheid
Strakszwangerworden.nl wordt gefaciliteerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Hier vindt u het Privacy reglement van het CPZ. Wilt u meer informatie over strakszwangerworden.nl of heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op via cpz@collegepz.nl.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

College Perinatale Zorg
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

cpz@collegepz.nl
030 27 39 786