Als je een (chronische) ziekte hebt

Heb jij een (chronische) ziekte? Bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk, epilepsie, reuma of HIV? Bespreek je kinderwens met je huisarts, specialist of
gynaecoloog voordat je stopt met voorbehoedsmiddelen.

Waarom?
Je aandoening kan invloed hebben op je zwangerschap. En je zwangerschap kan invloed hebben op jouw klachten. Soms zijn er risico’s voor je ongeboren kind.
Sommige medicijnen kunnen schadelijk zijn voor je kind. In overleg met je arts kun je misschien andere medicijnen krijgen of stoppen.

HIV
Een hiv-infectie heeft gevolgen voor jouw leven maar ook voor dat van je kind. Bespreek daarom ruim voordat je stopt met anticonceptie je kinderwens met je hiv specialist (in een hiv-gespecialiseerd centrum).

Geslachtziektes
Heb je (misschien) een seksueel overdraagbare aandoening (soa)? Doe dan een test bij de huisarts of de GGD. Soa’s kunnen gevolgen hebben voor je gezondheid en je vruchtbaarheid. Ze kunnen ook problemen geven voor je zwangerschap en je baby. Weet je dat je een soa hebt? Laat deze infectie dan zo snel mogelijk behandelen. Vraag ook je partner zich te laten onderzoeken en, indien nodig, behandelen. Soa’s zijn meestal goed te behandelen

Zijn er mensen in je omgeving ziek door een infectie?
Van bepaalde infecties weten we dat ze extra gevaarlijk kunnen zijn tijdens de zwangerschap. Dat zijn rodehond (rubella), toxoplasmose, parvovirus (5e ziekte) en cytomegalie virus (CMV). Kijk voor meer informatie onderaan deze bladzijde bij folder ‘Veilig in verwachting'.


Meer (betrouwbare) informatie:

Folders

Zwanger! Landelijke folder met informatie en adviezen.
Downloaden

'Veilig in verwachting: informatie over zwangerschap en infecties
Downloaden

'Veilig in verwachting: vragen en antwoorden
Downloaden

'Epilepsie en zwangerschap'
Downloaden

'Vruchtbaarheid en zwangerschap als je reuma, SLE, Sjögren, Bechterew of reumatoïde artritis hebt'
Downloaden

'Psychiatrie rond zwangerschap en bevalling
Downloaden

'Pychiatrische ziekten en kinderwens'
Downloaden

'Kinderwens: informatie voor mensen met een manisch-depressieve stoornis, hun partners en andere betrokkenen'
Downloaden

'Schildklierafwijkingen en zwangerschap'
Downloaden